Med en sterk oppfordring til helgeliv!

Weekend

magasinet

Bli viktig Sjekkas-aksjonist!!

Siden vi er veldig glade i helgeliv og å koble av, så er vi ofte litt sent ute med nyhetssaker, og også sinte leserbrev kommer ofte noe for sent. Det gjelder også denne protestaksjonen utført av Weekendmagasinredaksjonen.


Folkehelseinstituttet hadde i sommer kampanjen “Vær en Sjekkas i sommer”, hvor de presterte å kun stille med mannlige Sjekkaser. Siden de er et institutt for folkehelse så kan det være utfordrende for dem å vite at også andre enn menn kan være ekstremt kjekke. Vi i redaksjonen har derfor stilt opp som eksempelmodeller på hvordan dette ikke bare kunne, men burde blitt gjort. Vi er dypt skuffet over FHI som de heter på kort, og vi håper for folkehelsens skyld at dette ikke vil få ringvirkninger for den delen av befolkningen som ikke er menn.

Last ned sjekkas-effekten til din computer og bli en del av Weekendmagasinets sjekkasaksjon: HER